Úvodem

Aktivity

Variabilní přístup ke všem aktivním návrhům je základem našeho úspěchu.

Naše společnost se rekrutuje z dosavadních činností investičních záměrů do přímé činnosti v zemědělství.

Hlavním záměrem je využití vlastních nemovitostí pro činnost jak v rostlinné či živočišné výrobě, získáním výnosů a hmotných statků. Dále v našich aktivitách pak podpora současných zemědělských subjektů s nákupem půdy, či dlouhodobým pronájmem, v neposlední řadě i odkupem.